Fiscaal advies

Als de jaarrekening gereed is moet er aangifte worden gedaan bij de belastingdienst. Voor de ondernemer (natuurlijke persoon) is dat de aangifte inkomstenbelasting, voor de besloten vennootschap (BV), de Limited of de Stichting of Vereniging met winstdoel is dat de aangifte vennootschapsbelasting.

Bij het samenstellen van deze aangiften hebben wij nauw contact met onze klanten teneinde een aangifte te verzorgen waarbij rekening is gehouden met alle (bijkomende) mogelijkheden, zoals aftrek van kosten van de eigen woning, premies voor inkomensvoorzieningen, giften enzovoorts. Uitgangspunt daarbij is dat u als klant zo weinig mogelijk belasting betaald, rekening houdend met de wettelijke mogelijkheden.

In de loop van een jaar kan er binnen een onderneming van alles gebeuren dat gevolgen heeft voor de belastingheffing, maar ook voor de bedrijfsvoering. Daarom zijn wij bij het verwerken of controleren van de boekhouding altijd alert op wat er binnen de onderneming speelt, om daar zonodig op in te spelen. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat de ondernemer vragen heeft over de rechtsvorm van zijn onderneming of over personeel enzovoorts. Gevraagd of ongevraagd reageren wij op zaken die we tegenkomen en overleggen met de ondernemer hierover.

Zonodig roepen wij hulp van buitenaf in. Wij werken samen met een fiscalist, een accountant en zijn aangesloten bij een groot advocatenkantoor dat zich bezig houdt met personeelsaangelegenheden. Uiteraard overleggen wij vooraf met onze klant over het inroepen van die hulp en proberen daarbij altijd een kostenplaatje te geven.

En dan komt het moment dat de belastingdienst besluit om een boekencontrole te houden. Ook daarbij kunnen wij behulpzaam zijn. Wij overleggen met de klant en de belastingdienst over eventuele problemen en proberen samen tot goede oplossingen te komen.

Ga terug naar Jaarwerk   –   Ga verder naar Loonadministratie

Comments are closed.