Jaarwerk

Als de boekhouding van een jaar gereed is wil je als ondernemer graag weten hoe het met je bedrijf gesteld is. Ook de belastingdienst is daarin geïnteresseerd.

Op basis van de gevoerde boekhouding stellen wij – na zonodig aanvullende informatie te hebben opgevraagd – de jaarrekening samen. Afhankelijk van de aard van het bedrijf , of de wensen van de ondernemer, is dit een beknopte of een uitgebreide jaarrekening. In ieder geval voldoet deze aan de eisen die de belastingdienst daaraan stelt. Ook de bank eist van de ondernemer soms cijfers en heeft met behulp van de jaarrekening inzicht in de financiële situatie van de onderneming.

Overigens kunnen wij op verzoek ook tussentijdse cijfers samenstellen (per kwartaal of halfjaar). Met behulp daarvan kan de (financiële) gang van zaken van de onderneming gemonitord worden.

Voor besloten vennootschappen gelden er aanvullende regels. Bij onze werkzaamheden horen standaard het samenstellen van een publicatie-jaarrekening die moet worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en het opstellen van notulen van aandeelhoudersvergaderingen (beiden wettelijk verplicht).

Ga terug naar Online boekhouden   –   Ga verder naar Fiscaal advies

Comments are closed.