Afschaffing bijdrage in kosten kinderen

dec
08
Posted by Mark Ceelen
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel “hervorming kindregelingen” dat in samenwerking met D66 en SGP door het kabinet Rutte II is opgesteld, aangenomen. Het doel van deze wet is om de vele fiscale kindregelingen te hervormen en te versoberen met het idee om het stelsel te vereenvoudigen, de arbeidsparticipatie te verhogen en inkomensondersteuning te bieden waar die het hardste nodig is. In het aangenomen wetsvoorstel worden de kindregelingen met ingang van 1 januari 2015 teruggebracht van de huidige elf naar vier regelingen, waarna de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag resteren. De overige regelingen komen daarmee te vervallen. Voor ouders die te maken hebben met kinderalimentatie, ongeacht of u nu kinderalimentatie ontvangt of betaalt, zal dit grote gevolgen met zich (kunnen) meebrengen. Als gevolg van de versobering van de kindregelingen, wordt het verval van onder andere de alleenstaande ouderkorting voor de (hoofdzakelijk) verzorgende en onderhoudsgerechtigde ouder (deels) gecompenseerd met een hoger kindgebonden budget voor de lagere inkomens. Ook komt het fiscaal voordeel dat een alimentatieplichtige op dit moment heeft voor de kinderalimentatie die hij of zij op dit moment betaalt, te vervallen.

Comments are closed.