Brief over de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA)

dec
05
Posted by Mark Ceelen
in

Wat moet ik doen met de brief over de vooraf ingevulde aangifte?

Als we de aangifte inkomstenbelasting voor je verzorgen hebben we een hoop informatie nodig. We hebben ervaren dat er vaak informatie ontbreekt. Ook de Belastingdienst heeft dit geconstateerd en heeft daarom de vooraf ingevulde aangifte (hierna: VIA) in het leven geroepen.

 

Met deze VIA kunnen we informatie zoals loon, WOZ-waarden, hypotheekgegevens en banksaldi opvragen. De VIA is voor ons een hulpmiddel bij het opstellen van jouw aangifte inkomstenbelasting. Wij gebruiken de gegevens van de VIA om te controleren of we alle stukken voor de aangifte ontvangen hebben en om te controleren of de aangifte volledig is ingevuld. Hiermee verkleinen wij de kans dat de Belastingdienst achteraf vragen over de aangifte stelt, of dat de Belastingdienst achteraf je aangifte corrigeert.

 

Standaard vragen wij een VIA-machtiging aan waarna jij een brief krijgt (klik hier voor een voorbeeld). In deze brief staat welke handelingen verricht dienen te worden om deze aanvraag te activeren. Dus, wat moet je doen? In de brief zit een formulier “Registratie machtiging intermediair goedkeuren” (pagina 3). Op dit formulier staat het BSN in combinatie met een activeringscode. Deze geef je aan ons door vóór de activeringsdatum die in de brief is opgenomen (zie onderstaand).

Registratieformulier
Doorgeven kan per post, e-mail, persoonlijk of via de telefoon. That’s it!

Categorie Post van de Belastingdienst
Tags: Belastingdienst, VIA, vooraf ingevulde aangifte
Vond je deze FAQ nuttig?
Thumbs Up Icon 1
Thumbs Down Icon 0

Comments are closed.