Verhoging lage BTW-tarief

dec
13
Posted by Mark Ceelen

Verhoging lage BTW-tarief

Vanaf 1 januari 2019 wordt het lage BTW-tarief verhoogd van 6% naar 9%. Deze verhoging is van toepassing op alle leveringen of werkzaamheden die vanaf 1 januari worden verricht. Houd hier dus ook rekening mee bij het afgeven van offertes voor werkzaamheden die in 2019 worden uitgevoerd.

Vooruitbetalingen

Voor vooruitbetalingen is geen overgangsregeling getroffen. Dit betekent dat wanneer betaling in 2018 wordt verricht voor werkzaamheden die in 2019 worden uitgevoerd, het oude BTW-percentage van 6% nog kan worden toegepast. Let op, indien achteraf (dus vanaf 1 januari 2019) sprake blijkt te zijn van meerwerk dient over het bedrag aan meerwerk het BTW-percentage van 9% te worden toegepast.

Gevolgen BTW-verhoging i.c.m. de KO-regeling

Draag je in een boekjaar minder dan € 1.883 BTW aan de Belastingdienst af? Dan kun je in aanmerking komen voor belastingvermindering. Betaal je € 1.345 of minder BTW in een jaar? Dan hoef je geen BTW te betalen. Deze regeling wordt de Kleine Ondernemersregeling (KOR) genoemd. Is toepassing van de KOR op jou als ondernemer van toepassing? Door de aanpassing in BTW-tarief kan de volgende situatie ontstaan: je viel in de KOR bij het 6%-tarief, maar nu je omzet belast gaat worden met 9% niet meer.

Een voorbeeld: stel je omzet bedraagt € 24.500,- per jaar en je betaalt ongeveer € 500,- aan voorheffing, in de nieuwe situatie levert dat een veel negatiever beeld op dan in de oude situatie

Omschrijving

Situatie 6% BTW

 

Situatie 9% BTW

 

Te betalen BTW over € 24.500

€ 1.470

 

€ 2.205

 

Voorbelasting

€    500

 

€    500

 

BTW-bedrag voor vermindering

 

€    970

 

€ 1.705

KOR

 

€    970 –

 

€    445 –

Te betalen

 

€        0

 

€ 1.260

 

Zoals eerder aangegeven: Als je in een jaar minder dan € 1.883, maar meer dan € 1.345 aan BTW moet betalen aan de Belastingdienst, krijg je een vermindering op het BTW-bedrag. Bij betaling lager dan € 1.345 hoef je geen BTW te betalen. In bovenstaande rekenvoorbeelden zie je dat het verschil in BTW-afdracht tussen de oude en nieuwe situatie € 1.260 bedraagt. Dus bij een gelijkblijvende omzet ontstaat de situatie dat je de betaalde BTW op de verkopen slechts gedeeltelijk van de Belastingdienst kunt terugkrijgen, waardoor deze ‘extra omzet’ deels wegvalt. Om dit te compenseren is het advies om ook je tarief excl. BTW zodanig te verhogen dat het wegvallen van de KOR wordt gecompenseerd.

Hulp nodig bij de berekening van je tarief?

Indien bovenstaand voorbeeld niet duidelijk is, of je wil graag hulp bij het bepalen van je tarief in het nieuwe jaar, neem dat contact met ons op, we kunnen je helpen om te bepalen hoeveel je aan je klant moet doorberekenen.

Maak je gebruik van ons factureringssheet? Neem dan even contact met ons op zodat we de BTW-aanpassing in het factureringssheet kunnen verwerken.

Comments are closed.