Belangrijke wijzigingen betreffende personeel in de loop van 2014

jan
07
Posted by Mark Ceelen
In de loop van 2014 zullen een aantal belangrijke zaken wijzigen met betrekking tot personeel:
  • Er komt een premiekorting voor het in dienst nemen van jongeren van 18 tot en met 26 jaar die een WW- of bijstandsuitkering ontvangen. Deze kun je per 1 juli 2014 toepassen. Over deze premiekorting kun je meer lezen in het bericht ‘Premiekorting voor jonge uitkeringsgerechtigde’.
  • Met ingang van 1 juli 2014 gaat de Belastingdienst de geblokkeerde rekeningen die uitzendbureaus nu bij een bank hebben om hun opdrachtgevers te beschermen tegen de inlenersaansprakelijkheid gefaseerd omzetten naar een depot bij de Belastingdienst. Zie ook ‘Invoering depotstelsel start op 1 juli 2014’.
  • Per 1 juli 2014 hebben werknemers na twee jaar dienstverband al recht op een vast contract. Ook mag je straks geen proeftijd meer opnemen in een contract dat een half jaar of korter duurt en is het afspreken van een concurrentiebeding in tijdelijke contracten verboden. Meer over deze maatregelen kun je lezen in het bericht ‘Nieuwe ketenbepaling naar de Tweede Kamer’.
Lees hier het originele artikel.

Comments are closed.