Arbeidsrecht

Bberichten die betrekking hebben op arbeidsrecht.

mrt
07

Lage-inkomensvoordeel (LIV) nu ook in het handboek loonheffingen

Posted by Mark Ceelen

De Belastingdienst heeft naast de aankondiging van het Lage-inkomensvoordeel (LIV) dit nu ook definitief gepubliceerd in het Handboek Loonheffingen. Dat betekent dat je als werkgever een kleine tegemoetkoming krijgt wanneer je personeel aanneemt dat minimaal 1248 uur per jaar tegen een loon van minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon werkt. De tekst uit […]

Read More
jan
28

Wet flexibel werken

Posted by Mark Ceelen

Per 1 januari 2016 volgt de ‘Wet flexibel werken’ de ‘Wet aanpassing arbeidsduur’ op. Werknemers kunnen vanaf nu een verzoek indienen voor andere werktijden en een andere werkplaats. Let op: de nieuwe wet is alleen van toepassing als er méér dan tien werknemers in dienst zijn.

Naast een verzoek om het aantal uren aan te passen, kan uw werknemer u ook verzoeken om te werken op andere tijden of op een andere plek, zoals thuis.

Read More
jul
23

Personeelsdossier opbouwen nóg belangrijker

Posted by Mark Ceelen

Ontslag van een disfunctionerende werknemer is – kort gezegd – zowel vóór als na 1 juli over het algemeen alleen mogelijk als u aantoont, dat uw werknemer – na het doorlopen van een verbetertraject- niet naar behoren functioneert. Veel werkgevers houden echter geen personeelsdossier bij, voeren geen functioneringsgesprekken met hun werknemers en/of leggen deze niet schriftelijk vast. Verbetertrajecten worden soms niet of alleen mondeling aangeboden en/of niet op papier vastgelegd.

Read More
dec
19

Wet werk en zekerheid vanaf 1 januari 2015

Posted by Mark Ceelen

Heb je personeel of denk je erover om iemand aan te nemen? Lees dan dit bericht goed door: vrijwel alle bestaande regels gaan op de schop. Dat betekent voor bedrijven met personeel een omslag in hoe ze moeten omgaan met zowel aannemen, in dienst hebben als ontslaan van personeel.

De nieuwe wet werk en zekerheid heeft als doel de positie van met name flexibel personeel (denk aan korte contracten voor bepaalde duur) te versterken. Voor werkgevers wordt het in elk geval niet makkelijker.

Read More
feb
27

Wijzigingen in tijdelijke contracten en ontslagrecht

Posted by Mark Ceelen

Vorige week werd de Wet Werk en Zekerheid aangenomen door de Tweede Kamer. In het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid staan onder meer wijzigingen op het gebied van de ketenbepaling, het ontslagrecht, de transitievergoeding en de WW. Het kabinet meent dat de wet ervoor zorgt dat werknemers een betere positie krijgen en weerbaar worden gemaakt in een snel veranderende arbeidsmarkt.

Read More