Gebruikelijk loon naar € 45.000,- in 2017

dec
20
Posted by Mark Ceelen
Het gebruikelijk loon voor directeur-grootaandeelhouders stijgt in 2017 naar € 45.000,-. Het is de eerste stijging van het gebruikelijk loon sinds 2014.

Wat is gebruikelijk loon?

De gebruikelijkloonregeling houdt in dat een aanmerkelijkbelanghouder wordt geacht een loon te krijgen dat normaal is voor het niveau en de duur van zijn arbeid. Is het gebruikelijk dat anderen bij de meest vergelijkbare werkzaamheden een hoger loon krijgen? Dan wordt door de Belastingdienst het loon op het hoogste van de volgende bedragen gesteld:
  • 75% (in 2015 en 2016) van het hogere gebruikelijk loon, maar ten minste het loon dat door de Belastingdienst gebruikelijk wordt geacht. In 2014 t/m 2016 vond de Belastingdienst minimaal € 44.000,- een gebruikelijk loon;
  • het loon van de meestverdienende werknemer of van de meestverdienende werknemer van een verbonden vennootschap

Stijging

Het gebruikelijk loon stond dus al sinds 2014 op € 44.000,-. Uit de tweede Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 blijkt echter dat het gebruikelijk loon weer met € 1.000,- stijgt. In 2017 moet een werknemer met een aanmerkelijk belang in de onderneming waar hij werkt zichzelf dus minimaal € 45.000,- gaan betalen. De dga mag weliswaar afwijken van dit bedrag, maar dan moet hij aannemelijk kunnen maken dat bij een meest vergelijkbare dienstbetrekking van een werknemer die geen dga is, een lager loon gebruikelijk is. Gebruikelijk loon

Innovatieve dga in nieuwsbrief

In de Nieuwsbrief Loonheffingen is nu ook opgenomen dat dga’s van innovatieve start-ups mogen afwijken van de gebruikelijkloonregeling. Zo’n dga mag maximaal drie jaar het minimumloon hanteren of zelfs nog lager als hij dit aannemelijk kan maken. Lees het oorspronkelijke artikel op rendement.nl

Comments are closed.