FAQ - Veelgestelde vragen

We krijgen regelmatig vragen van klanten waarop het antwoord heel eenvoudig lijkt, maar herhaaldelijk blijkt dat het toch niet helemaal duidelijk is wat we nu precies bedoelen. Op deze pagina proberen we deze vragen zo eenvoudig mogelijk uit te leggen zodat je het antwoord nog eens kan teruglezen.

Klik hieronder op een categorie om de reeds bestaande FAQ’s te bekijken.

Een “Voorlopige aanslag” is een aanslag die de Belastingdienst aan het begin van het jaar oplegt, of een aanslag die je vrijwillig aanvraagt. In de voorlopige aangifte staat een schatting van het te betalen belastingbedrag over het lopende boekjaar. Indien je geld terug gaat ontvangen heet het een “Voorlopige teruggaaf”.

Het is dan ook goed je te realiseren dat de voorlopige aanslag is samengesteld op basis van een inschatting van de inkomsten (o.a. winst uit onderneming en loon) en de daarop in mindering gebrachte aftrekposten (bijv. hypotheekrente en zorgkosten). Met name bij de inkomstenbron “winst uit onderneming” is een goede inschatting maken vaak lastiger. Het kalenderjaar is per slot van rekening nog niet begonnen dus kan men onmogelijk weten wat de daadwerkelijke uitkomst zal zijn. Achteraf wil je niet geconfronteerd worden met een fors bedrag aan nog te betalen inkomstenbelasting. 

Het aanvragen van een voorlopige aanslag heeft de volgende voordelen:

  1. We kunnen je al een aardige indicatie geven van het bedrag dat je aan inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen en ZVW verschuldigd bent;
  2. De verschuldigde bedragen kunnen in termijnen worden voldaan;
  3. Er hoeft geen belastingrente te worden betaald over belasting die je ná 1 juli van het volgende kalenderjaar reeds hebt voldaan;
  4. Tot slot krijg je geen onaangename verrassingen meer als het definitieve bedrag aan belastingen wordt berekend, je hebt tenslotte al een flinke portie betaald. Misschien krijg je zelfs geld terug!

Legt de Belastingdienst een voorlopige aanslag op?

Indien je een (geautomatiseerde) voorlopige aanslag van de Belastingdienst ontvangt hoeft dit niet te betekenen dat deze ook correct is. Houdt er dus rekening mee dat aan het eind van het jaar e.e.a. (stevig) kan afwijken. Weet je nu al dat er iets niet klopt, trek dan snel aan de bel zodat we de aangifte kunnen aanpassen.

Wij kunnen eenvoudig een voorlopige aanslag voor je samenstellen/wijzigen op basis van informatie die wij van je hebben. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Categorie Algemene vragen
Vond je deze FAQ nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0
Hopelijk heb je hierboven gevonden wat je zocht!

Er zullen natuurlijk altijd onbeantwoorde vragen blijven… Als we weten wat jou bezighoudt, kunnen we daar zoveel mogelijk op proberen in te spelen. Stel hieronder een vraag voor, dan kijken we of we die kunnen te beantwoorden!

Zoek een FAQ


Stel zelf een vraag

Welke vraag wordt beantwoord?
Wat moet er worden weergegeven bij jouw vraag?

Comments are closed.