FAQ - Veelgestelde vragen

We krijgen regelmatig vragen van klanten waarop het antwoord heel eenvoudig lijkt, maar herhaaldelijk blijkt dat het toch niet helemaal duidelijk is wat we nu precies bedoelen. Op deze pagina proberen we deze vragen zo eenvoudig mogelijk uit te leggen zodat je het antwoord nog eens kan teruglezen.

Klik hieronder op een categorie om de reeds bestaande FAQ’s te bekijken.

Algemene vragen (1)

Een “Voorlopige aanslag” is een aanslag die de Belastingdienst aan het begin van het jaar oplegt, of een aanslag die je vrijwillig aanvraagt. In de voorlopige aangifte staat een schatting van het te betalen belastingbedrag over het lopende boekjaar. Indien je geld terug gaat ontvangen heet het een “Voorlopige teruggaaf”.

Het is dan ook goed je te realiseren dat de voorlopige aanslag is samengesteld op basis van een inschatting van de inkomsten (o.a. winst uit onderneming en loon) en de daarop in mindering gebrachte aftrekposten (bijv. hypotheekrente en zorgkosten). Met name bij de inkomstenbron “winst uit onderneming” is een goede inschatting maken vaak lastiger. Het kalenderjaar is per slot van rekening nog niet begonnen dus kan men onmogelijk weten wat de daadwerkelijke uitkomst zal zijn. Achteraf wil je niet geconfronteerd worden met een fors bedrag aan nog te betalen inkomstenbelasting. 

Het aanvragen van een voorlopige aanslag heeft de volgende voordelen:

  1. We kunnen je al een aardige indicatie geven van het bedrag dat je aan inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen en ZVW verschuldigd bent;
  2. De verschuldigde bedragen kunnen in termijnen worden voldaan;
  3. Er hoeft geen belastingrente te worden betaald over belasting die je ná 1 juli van het volgende kalenderjaar reeds hebt voldaan;
  4. Tot slot krijg je geen onaangename verrassingen meer als het definitieve bedrag aan belastingen wordt berekend, je hebt tenslotte al een flinke portie betaald. Misschien krijg je zelfs geld terug!

Legt de Belastingdienst een voorlopige aanslag op?

Indien je een (geautomatiseerde) voorlopige aanslag van de Belastingdienst ontvangt hoeft dit niet te betekenen dat deze ook correct is. Houdt er dus rekening mee dat aan het eind van het jaar e.e.a. (stevig) kan afwijken. Weet je nu al dat er iets niet klopt, trek dan snel aan de bel zodat we de aangifte kunnen aanpassen.

Wij kunnen eenvoudig een voorlopige aanslag voor je samenstellen/wijzigen op basis van informatie die wij van je hebben. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Categorie Algemene vragen
Vond je deze FAQ nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Belastingdienst (1)

SBA staat voor Service Bericht Aanslag

Een SBA is speciaal voor de intermediair, ons kantoor is de intermediair tussen jou en de Belastingdienst. Omdat veel intermediairs ervaren dat ze niet alle informatie van hun klanten ontvangen is er in samenwerking met de Belastingdienst een digitale informatievoorziening opgestart.

In feite is de SBA een digitale kopie van de aanslag die jij in de bus krijgt (of tegenwoordig op mijn.overheid.nl). Wij kunnen dus met je mee kijken naar de inhoud van de aanslagen die je ontvangt. Op het moment dat je ons belt en vraagt wat er nou eigenlijk in die aanslag staat kunnen we je daar antwoord op geven zonder dat je eerst een kopie aan ons moet sturen.

We gebruiken de SBA’s ook wel om te controleren of aanslagen zijn opgelegd conform de aangiften die wij hebben ingediend.

Voor meer informatie over SBA’s op de site van de Belastingdienst, klik hier.

Categorie Belastingdienst
Vond je deze FAQ nuttig?
Thumbs Up Icon 1
Thumbs Down Icon 0

Post van de Belastingdienst (2)

Wat moet ik doen met de brief over de vooraf ingevulde aangifte?

Als we de aangifte inkomstenbelasting voor je verzorgen hebben we een hoop informatie nodig. We hebben ervaren dat er vaak informatie ontbreekt. Ook de Belastingdienst heeft dit geconstateerd en heeft daarom de vooraf ingevulde aangifte (hierna: VIA) in het leven geroepen.

 

Met deze VIA kunnen we informatie zoals loon, WOZ-waarden, hypotheekgegevens en banksaldi opvragen. De VIA is voor ons een hulpmiddel bij het opstellen van jouw aangifte inkomstenbelasting. Wij gebruiken de gegevens van de VIA om te controleren of we alle stukken voor de aangifte ontvangen hebben en om te controleren of de aangifte volledig is ingevuld. Hiermee verkleinen wij de kans dat de Belastingdienst achteraf vragen over de aangifte stelt, of dat de Belastingdienst achteraf je aangifte corrigeert.

 

Standaard vragen wij een VIA-machtiging aan waarna jij een brief krijgt (klik hier voor een voorbeeld). In deze brief staat welke handelingen verricht dienen te worden om deze aanvraag te activeren. Dus, wat moet je doen? In de brief zit een formulier “Registratie machtiging intermediair goedkeuren” (pagina 3). Op dit formulier staat het BSN in combinatie met een activeringscode. Deze geef je aan ons door vóór de activeringsdatum die in de brief is opgenomen (zie onderstaand).

Registratieformulier
Doorgeven kan per post, e-mail, persoonlijk of via de telefoon. That’s it!

Vond je deze FAQ nuttig?
Thumbs Up Icon 1
Thumbs Down Icon 0

Wat moet ik doen met de brief over het servicebericht aanslag?

Met een Servicebericht Aanslag (hierna: SBA) worden aanslagen en beschikkingen van één soort belasting voor één aangiftejaar aan ons doorgestuurd, waardoor wij deze aanslagen kunnen controleren. Zo kunnen we bij het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting bijvoorbeeld zien of er al een voorlopige aanslag is geweest. Na het indienen van de aangifte kunnen we de verwerking door de Belastingdienst verder volgen. Met een actieve machtiging ontvangen wij dus digitale kopieën van de berichten die de Belastingdienst naar jou verstuurt.

Deze SBA’s vragen wij voor al onze klanten aan. De belastingdienst activeert automatisch deze aanvraag en stelt je op de hoogte d.m.v. een brief (klik hier voor een voorbeeld). In deze brief is opgenomen voor welk soort belasting en over welk aangiftejaar de beoogde activering is bedoeld. Daarnaast is de tenaamstelling van de intermediair die de aanvraag heeft verzorgd erin opgenomen. Indien je akkoord bent met de inhoud van de brief en activering van de SBA, hoef je niets te doen.

Wilt u om wat voor reden dan ook de SBA intrekken óf afwijzen? In de brief is een formulier “Registratie machtiging intermediair afwijzen of intrekken” toegevoegd (zie pagina 3). Op dit formulier staat het BSN in combinatie met een intrekkingscode. Door vervolgens contact met Logius op te nemen kan de registratie worden afgewezen dan wel ingetrokken. Het telefoonnummer van het Servicecentrum Logius is in de brief opgenomen.

Let op: je zal in de brief de naam “SAK Limburg” tegenkomen. Lees hier wat SAK Limburg betekent.

Vond je deze FAQ nuttig?
Thumbs Up Icon 1
Thumbs Down Icon 0
Hopelijk heb je hierboven gevonden wat je zocht!

Er zullen natuurlijk altijd onbeantwoorde vragen blijven… Als we weten wat jou bezighoudt, kunnen we daar zoveel mogelijk op proberen in te spelen. Stel hieronder een vraag voor, dan kijken we of we die kunnen te beantwoorden!

Zoek een FAQ


Stel zelf een vraag

Welke vraag wordt beantwoord?
Wat moet er worden weergegeven bij jouw vraag?

Comments are closed.