Wet flexibel werken

jan
28
Posted by Mark Ceelen
Per 1 januari 2016 volgt de ‘Wet flexibel werken’ de ‘Wet aanpassing arbeidsduur’ op. Werknemers kunnen vanaf nu een verzoek indienen voor andere werktijden en een andere werkplaats. Let op: de nieuwe wet is alleen van toepassing als er méér dan tien werknemers in dienst zijn. Naast een verzoek om het aantal uren aan te passen, kan uw werknemer u ook verzoeken om te werken op andere tijden of op een andere plek, zoals thuis.
  • Een verzoek om de arbeidsduur en werktijd aan te passen, moet in principe gehonoreerd worden. Tenzij er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.
  • Een verzoek om aanpassing van de werkplek moet overwogen worden. Er is vrijheid om het af te wijzen, echter moet dit wel gemotiveerd worden.
De werknemer kan een verzoek tot aanpassing van arbeidsduur, arbeidsplaats of werktijd indienen als hij of zij een halfjaar in dienst is. Na een verzoek, al dan niet ingewilligd, moet de werknemer een jaar wachten voordat hij of zij een nieuw verzoek kan indienen. Originele tekst: Flynth

Comments are closed.