Lage-inkomensvoordeel (LIV) nu ook in het handboek loonheffingen

mrt
07
Posted by Mark Ceelen
De Belastingdienst heeft naast de aankondiging van het Lage-inkomensvoordeel (LIV) dit nu ook definitief gepubliceerd in het Handboek Loonheffingen. Dat betekent dat je als werkgever een kleine tegemoetkoming krijgt wanneer je personeel aanneemt dat minimaal 1248 uur per jaar tegen een loon van minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon werkt. De tekst uit het Handboek Loonheffingen met betrekking tot het Lage-inkomensvoordeel (LIV) zie je hieronder. Voor de volledige tekst klik hier. Wil je meer informatie over het Lage-inkomensvoordeel (LIV), of wil je weten of je personeel in aanmerking komt om binnen de kaders van het Lage-inkomensvoordeel (LIV) ingeschaald te worden, neem dan contact met ons op!

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Hebt u in 2017 werknemers in dienst met een loon van minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon (WML)? Dan hebt u recht op een tegemoetkoming in de loonkosten: het lage-inkomensvoordeel (LIV). Het lage-inkomensvoordeel over 2017 wordt in 2018 aan u uitbetaald.

Voorwaarden voor het LIV

Het LIV geldt voor een werknemer die op basis van de gegevens uit uw loonaangiften in een kalenderjaar:
  • een gemiddeld uurloon verdient van minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon
  • ten minste 1248 verloonde uren heeft
  • de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt
Onder het wettelijk minimumloon verstaan wij het wettelijk minimumloon zoals geldt voor een werknemer van 23 jaar of ouder. Het gemiddeld uurloon van een werknemer berekent u door het jaarloon te delen door het aantal verloonde uren.

geld-munten

Verloonde uren

Verloonde uren zijn uren waarover u loon betaalt. Hieronder vallen:
  • de contracturen, dat wil zeggen de uren die u met de werknemer bent overeengekomen, daaronder vallen ook niet-gewerkte, maar wel uitbetaalde uren. Bijvoorbeeld bij verlof of ziekte
  • de uitbetaalde extra uren die een werknemer werkt, zoals uitbetaalde overuren, daaronder vallen ook niet-opgenomen, maar wel volledig uitbetaalde verlofuren.

Welke uren zijn geen verloonde uren?

De volgende uren vallen niet onder verloonde uren:
  • niet-gewerkte onbetaalde uren, bijvoorbeeld onbetaald verlof
  • wel gewerkte, maar onbetaalde uren, bijvoorbeeld adv-uren (arbeidsduurverkorting) of onbetaalde overwerkuren
Meer informatie over verloonde uren vindt u in het memo verloonde uren. Er is geen maximum aan de duur van het lage-inkomensvoordeel. Zolang per kalenderjaar aan de voorwaarden wordt voldaan, hebt u recht op deze tegemoetkoming. Ook voor een werknemer jonger dan 23 jaar, met een gemiddeld uurloon van minimaal 100% en maximaal 125% van het WML voor een 23-jarige of ouder, komt u in aanmerking voor het LIV.

Hoogte van het LIV

Voor 2017 gelden de volgende bedragen:
  •  Voor werknemers met een gemiddeld uurloon van ten minste € 9,54 en niet meer dan € 10,49 ontvangt u € 1,01 per uur. Met een maximum van € 2.000 per werknemer per kalenderjaar
  • Voor werknemers met een gemiddeld uurloon van ten minste € 10,50 en niet meer dan € 11,92 ontvangt u € 0,51 per uur. Met een maximum van € 1.000 per werknemer per kalenderjaar
De bedragen van het gemiddelde uurloon over 2017 zijn voorlopige bedragen. De definitieve bedragen worden pas in mei 2017 bekend.

Hoe komt u in aanmerking voor het LIV?

U hoeft zelf geen verzoek te doen. UWV haalt de benodigde gegevens uit uw ingediende loonaangiften over 2017 en uit de polisadministratie. Vóór 15 maart 2018 ontvangt u een voorlopig overzicht van het LIV waarop u recht hebt. Eventuele fouten kunt u tot en met 1 mei 2018 herstellen door het insturen van correcties. De hoogte van het LIV berekent UWV aan de hand van de gegevens zoals deze op 1 mei 2018 in de polisadministratie staan. Correcties die wij na 1 mei 2018 ontvangen komen wel in de polisadministratie, maar blijven buiten de berekening van het LIV. Wij sturen u vóór 1 augustus 2018 een beschikking met het definitieve bedrag aan LIV. Uiterlijk 12 september 2018 betalen wij het LIV uit.

Samenloop met premiekortingen mogelijk

Als uw werknemer in 2017 kwalificeert voor zowel het LIV als voor 1 van de premiekortingen, dan hebt u in 2017 zowel recht op de premiekorting als op het LIV.

Comments are closed.