Verwarrende brieven Belastingdienst over Elektronische Kopie Aanslag

jun
21
Posted by Mark Ceelen
De afgelopen week ontvingen wij al een aantal telefoontjes van ongeruste klanten over een brief die ze ontvangen hebben van de Belastingdienst over het stopzetten van de Elektronische Kopie Aanslag aan hun intermediair (wij dus).

Geen reden tot paniek

Het betreft brieven over het stopzetten van berichtgevingen uit een verouderd systeem: de EKA, die zijn in de loop van 2013 en 2014 vervangen door de SBA’s (Service Bericht Aanslagen). Met ingang van belastingjaar 2015 hebben wij de systemen voor aanvraag en verwerking van deze SBA’s juist ingericht en van alle klanten die tot nu toe hebben gebeld zijn deze berichtgevingen nog altijd correct ingesteld.

Achtergrondinformatie

NLD-20040304-AMSTERDAM: Belastingdienst/Amsterdam aan de Kingsfordweg in Amsterdam.ANPFOTO COR MULDER

NLD-20040304-AMSTERDAM: Belastingdienst/Amsterdam aan de Kingsfordweg in Amsterdam.ANPFOTO COR MULDER

Elektronische Kopie Aanslag

De EKA is een voorloper van de Service Bericht Aanslagen, de SBA’s die de intermediair via Digipoort ontvangt. EKA’s ontving de intermediair destijds via BAPI met BAPI-certificaten. Er gold toen dat als er drie jaar geen aanslag via de EKA was verstuurd, de EKA werd stopgezet en de belastingplichtige daarover via een brief werd geïnformeerd. Omdat intermediairs in 2013 massaal overstapten naar SBA’s, zijn er inderdaad drie jaar geen EKA’s meer verzonden; iedereen krijgt nu een SBA.

Automatisch versturen

Het automatisch proces om brieven te versturen stond bij de Belastingdienst echter nog aan, wat voor verwarring zorgde. Dit proces is inmiddels stopgezet.

Vanaf 2018 geen EKA’s over BAPI-poort

In enkele gevallen kunnen over zeer oude jaren nog EKA’s aangeboden worden (vooral voor de jaren 2012 of eerder). Vanaf 2018 gaat de BAPI-poort echter definitief dicht voor EKA’s. Mochten er dan nog aanslagen over zeer oude jaren moeten worden opgelegd (waarvoor geen SBA’s beschikbaar zijn), dan gaat dat voortaan op papier.

Comments are closed.