Minimumloon stevig omhoog

jul
11
Posted by Mark Ceelen
Het is weer 1 juli, het halfjaarlijkse ijkpunt voor het, door de overheid vastgestelde, minimumloon. Normaal gesproken betekent dit een lichte stijging van de uur- en maandlonen. Dit keer is het echter anders! geld-munten-en-briefjes

Verhoging minimumloon voor jongeren

De overheid heeft besloten dat jongeren op de arbeidsmarkt een betere beloning moeten krijgen omdat:
  • Ouders hebben een wettelijke onderhoudsplicht voor hun kind totdat het 21 jaar is. Daarna moet het kind voor zichzelf zorgen;
  • Steeds meer jongeren van 21 en 22 jaar wonen op zichzelf. En hebben meer kosten dan thuiswonende jongeren van dezelfde leeftijd. Met meer loon kunnen zij makkelijker hun lasten dragen;
  • Werkgevers belonen werknemers steeds meer op basis van opleiding en ervaring dan op basis van leeftijd. In een aantal cao’s is er al geen jeugdloonschaal meer;
  • Veel jongeren hebben op hun 21e al een diploma en gaan dan fulltime werken;
  • Het  minimumjeugdloon voor 21- en 22-jarigen paste niet bij het uitgangspunt dat werknemers voor gelijke werkzaamheden een gelijk loon moeten krijgen;
  • In veel landen hebben jongeren van 21 jaar al recht op een volledig wettelijk minimumloon.

Vroeger en toekomst

Werknemers jonger dan 23 jaar kregen niet het volledige wettelijk minimumloon maar een vast percentage hiervan. De overheid verlaagt de leeftijd waarop het volledige wettelijk minimumloon geldt naar 21 jaar. Dit gebeurt in stappen. Ook het loon van werknemers tussen de 18 en 21 jaar gaat omhoog. Op de website van de Rijksoverheid wordt e.e.a. uitgelegd. Bekijk daar dan ook de exacte vervolgstappen die je als werkgever kunt verwachten. Wil je meer weten over de verhogingen, of wat hiervan de invloed op je bedrijf kan zijn, neem dan contact met ons op. Wil je alleen weten wat de nieuwe minimumlonen zijn, kijk dan op deze site.

Comments are closed.