FAQ - Veelgestelde vragen

We krijgen regelmatig vragen van klanten waarop het antwoord heel eenvoudig lijkt, maar herhaaldelijk blijkt dat het toch niet helemaal duidelijk is wat we nu precies bedoelen. Op deze pagina proberen we deze vragen zo eenvoudig mogelijk uit te leggen zodat je het antwoord nog eens kan teruglezen.

Klik hieronder op een categorie om de reeds bestaande FAQ’s te bekijken.

Post van de Belastingdienst (2)

Wat moet ik doen met de brief over de vooraf ingevulde aangifte?

Als we de aangifte inkomstenbelasting voor je verzorgen hebben we een hoop informatie nodig. We hebben ervaren dat er vaak informatie ontbreekt. Ook de Belastingdienst heeft dit geconstateerd en heeft daarom de vooraf ingevulde aangifte (hierna: VIA) in het leven geroepen.

 

Met deze VIA kunnen we informatie zoals loon, WOZ-waarden, hypotheekgegevens en banksaldi opvragen. De VIA is voor ons een hulpmiddel bij het opstellen van jouw aangifte inkomstenbelasting. Wij gebruiken de gegevens van de VIA om te controleren of we alle stukken voor de aangifte ontvangen hebben en om te controleren of de aangifte volledig is ingevuld. Hiermee verkleinen wij de kans dat de Belastingdienst achteraf vragen over de aangifte stelt, of dat de Belastingdienst achteraf je aangifte corrigeert.

 

Standaard vragen wij een VIA-machtiging aan waarna jij een brief krijgt (klik hier voor een voorbeeld). In deze brief staat welke handelingen verricht dienen te worden om deze aanvraag te activeren. Dus, wat moet je doen? In de brief zit een formulier “Registratie machtiging intermediair goedkeuren” (pagina 3). Op dit formulier staat het BSN in combinatie met een activeringscode. Deze geef je aan ons door vóór de activeringsdatum die in de brief is opgenomen (zie onderstaand).

Registratieformulier
Doorgeven kan per post, e-mail, persoonlijk of via de telefoon. That’s it!

Did you find this FAQ helpful?
1
0

Wat moet ik doen met de brief over het servicebericht aanslag?

Met een Servicebericht Aanslag (hierna: SBA) worden aanslagen en beschikkingen van één soort belasting voor één aangiftejaar aan ons doorgestuurd, waardoor wij deze aanslagen kunnen controleren. Zo kunnen we bij het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting bijvoorbeeld zien of er al een voorlopige aanslag is geweest. Na het indienen van de aangifte kunnen we de verwerking door de Belastingdienst verder volgen. Met een actieve machtiging ontvangen wij dus digitale kopieën van de berichten die de Belastingdienst naar jou verstuurt.

Deze SBA’s vragen wij voor al onze klanten aan. De belastingdienst activeert automatisch deze aanvraag en stelt je op de hoogte d.m.v. een brief (klik hier voor een voorbeeld). In deze brief is opgenomen voor welk soort belasting en over welk aangiftejaar de beoogde activering is bedoeld. Daarnaast is de tenaamstelling van de intermediair die de aanvraag heeft verzorgd erin opgenomen. Indien je akkoord bent met de inhoud van de brief en activering van de SBA, hoef je niets te doen.

Wilt u om wat voor reden dan ook de SBA intrekken óf afwijzen? In de brief is een formulier “Registratie machtiging intermediair afwijzen of intrekken” toegevoegd (zie pagina 3). Op dit formulier staat het BSN in combinatie met een intrekkingscode. Door vervolgens contact met Logius op te nemen kan de registratie worden afgewezen dan wel ingetrokken. Het telefoonnummer van het Servicecentrum Logius is in de brief opgenomen.

Let op: je zal in de brief de naam “SAK Limburg” tegenkomen. Lees hier wat SAK Limburg betekent.

Did you find this FAQ helpful?
1
0

Load More

Hopelijk heb je hierboven gevonden wat je zocht!

Er zullen natuurlijk altijd onbeantwoorde vragen blijven… Als we weten wat jou bezighoudt, kunnen we daar zoveel mogelijk op proberen in te spelen. Stel hieronder een vraag voor, dan kijken we of we die kunnen te beantwoorden!

Zoek een FAQ


Stel zelf een vraag

Titel van je vraag:

Welke vraag wordt beantwoord?

Jouw naam:

Wat moet er worden weergegeven bij jouw vraag?

Comments are closed.