Personeelsdossier opbouwen nóg belangrijker

jul
23
Posted by Mark Ceelen
Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) op 1 juli is het ontslagstelsel ingrijpend veranderd. Eén van de doelstellingen was om het ontslagrecht te vereenvoudigen. Hiermee is echter niet gezegd dat het ook makkelijker en goedkoper wordt om een werknemer te ontslaan. Ontslag van een disfunctionerende werknemer is – kort gezegd – zowel vóór als na 1 juli over het algemeen alleen mogelijk als u aantoont, dat uw werknemer – na het doorlopen van een verbetertraject- niet naar behoren functioneert. Veel werkgevers houden echter geen personeelsdossier bij, voeren geen functioneringsgesprekken met hun werknemers en/of leggen deze niet schriftelijk vast. Verbetertrajecten worden soms niet of alleen mondeling aangeboden en/of niet op papier vastgelegd.

Zo werkte het vóór 1 juli 2015

Tot 1 juli werden er vaak verschillende redenen voor ontslag aangevoerd, als het ontbrak aan een (volledig) personeelsdossier en/of een verbetertraject. Zodoende werd de kans op een ontbinding van de arbeidsovcereenkomst door de kantonrechter vergroot. Bijvoorbeeld: werkgever voerde aan, dat de arbeidsrelatie verstoord was en dat werknemer bovendien disfunctioneerde. Als het personeelsdossier ontbrak, ontbonden veel kantonrechters toch het arbeidscontract als bleek dat geen vruchtbare samenwerking meer mogelijk was tussen werknemer en werkgever. Om de werknemer toch tegemoet te komen en de gevolgen van ontslag te verzachten, kreeg de werknemer bij het ontbreken van een voldoende onderbouwd dossier vaak een relatief hoge ontslagvergoeding Na 1 juli is het naar verwachting niet meer mogelijk

Zo werkt het vanaf 1 juli 2015

De wetgever heeft de ontslaggronden limitatief opgesomd en als werkgever heeft u sinds 1 juli de keus uit één enkele ontslaggrond. Daarom wordt ontslag op basis van disfunctioneren (veel) moeilijker om te realiseren. U dient achtereenvolgens aan te tonen:
  • dat er sprake is van disfunctioneren;
  • dat uw werknemer hier tijdig op is gewezen;
  • dat uw werknemer voldoende in de gelegenheid is gesteld zijn functioneren te verbeteren;
  • dat het disfunctioneren niet het gevolg is van onvoldoende zorg voor scholing of arbeidsomstandigheden;
Ontbreekt een personeelsdossier? Of blijkt er niet uit het dossier dat aan deze voorwaarden is voldaan? Dan wijst de kantonrechter het verzoek tot ontbinding van het arbeidscontract af en blijft de (disfunctionerende) werknemer gewoon in dienst, tenzij u met hem alsnog met wederzijds goedvinden tot overeenstemming kunt komen over een vrijwillige beëindiging van de arbeidsovereenkomst. In dat geval zult u waarschijnlijk een vrij hoge afkoopsom moeten betalen Goede personeelsdossiers zijn daarom van essentieel belang.   Lees het originele artikel op Flynth.

Comments are closed.