FAQ - Veelgestelde vragen

We krijgen regelmatig vragen van klanten waarop het antwoord heel eenvoudig lijkt, maar herhaaldelijk blijkt dat het toch niet helemaal duidelijk is wat we nu precies bedoelen. Op deze pagina proberen we deze vragen zo eenvoudig mogelijk uit te leggen zodat je het antwoord nog eens kan teruglezen.

Klik hieronder op een categorie om de reeds bestaande FAQ’s te bekijken.

Algemene vragen (1)

Wanneer je als ondernemer gedurende het boekjaar in bedrijfsmiddelen investeert, kun je mogelijk investeringsaftrek krijgen. De Belastingdienst onderscheid 3 soorten investeringsaftrek:

  • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), meest voorkomend;
  • Energie-investeringsaftrek (EIA);
  • Milieu-investeringsaftrek (MIA/VAMIL).

De Belastingdienst stelt een aantal voorwaarden om voor investeringsaftrek in aanmerking te komen.

Een belangrijke eis voor het krijgen van één van de investeringsaftrekken is dat het bedrijfsmiddel in gebruik in het betreffende boekjaar ook in gebruik is genomen. Is het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik genomen, dan mag slechts het bedrag aan investeringsaftrek worden geclaimd gelijk aan de reeds betaalde bedragen.

Naast het criterium van ingebruikname en betaling is het van belang dat de investering in één bedrijfsmiddel minimaal € 450,00 bedraagt, waarbij het totaal aan investeringen binnen het jaar samen minimaal € 2.300,00 (KIA) bedragen. Voor EIA en MIA/VAMIL bedraagt de minimale totaalinvestering per boekjaar € 2.500,00. Heb je nog investeringen gepland waardoor het minimale totaalbedrag aan investeringen wordt bereikt? Doe dit dan nog in het huidige boekjaar. Hierdoor kun je nog voor aftrek in aanmerking komen.

Denk je na het lezen van bovenstaande tekst dat je recht hebt op investeringsaftrek? Of wil je weten wat je nog moet investeren om boven de drempel te komen? Neem contact met ons op, zodat we samen de mogelijkheden kunnen onderzoeken.

Vond je deze FAQ nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Belastingdienst (4)

De zorgtoeslag is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van een zorgverzekering. Om voor zorgtoeslag in aanmerking te komen, dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. Zo mag het inkomen niet te hoog zijn en dien je een Nederlandse zorgverzekering te hebben afgesloten. Zorgtoeslag kun je aanvragen als je denkt hierop recht te hebben. Dit kan zowel voor de start van het kalenderjaar als achteraf worden geregeld. Bij het indienen van de aangifte inkomstenbelasting kunnen wij voor je nagaan in hoeverre je – over het aangiftejaar – recht hebt op deze toeslag. Twee situaties zijn dan mogelijk:
  1. Je ontving over het aangiftejaar reeds zorgtoeslag. Wij kunnen je informeren of het ontvangen bedrag overeenkomt met het bedrag waar je daadwerkelijk recht op hebt.
  2. Je hebt nog geen aanvraag zorgtoeslag ingediend. Indien blijkt dat je recht zou hebben op zorgtoeslag kunnen wij de aanvraag voor je indienen.
Heb je hulp nodig, of wil je weten of je recht op zorgtoeslag hebt? Neem contact met ons op om te informeren naar de mogelijkheden.
Categorie Belastingdienst
Vond je deze FAQ nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

SBA staat voor Service Bericht Aanslag

Een SBA is speciaal voor de intermediair, ons kantoor is de intermediair tussen jou en de Belastingdienst. Omdat veel intermediairs ervaren dat ze niet alle informatie van hun klanten ontvangen is er in samenwerking met de Belastingdienst een digitale informatievoorziening opgestart.

In feite is de SBA een digitale kopie van de aanslag die jij in de bus krijgt (of tegenwoordig op mijn.overheid.nl). Wij kunnen dus met je mee kijken naar de inhoud van de aanslagen die je ontvangt. Op het moment dat je ons belt en vraagt wat er nou eigenlijk in die aanslag staat kunnen we je daar antwoord op geven zonder dat je eerst een kopie aan ons moet sturen.

We gebruiken de SBA’s ook wel om te controleren of aanslagen zijn opgelegd conform de aangiften die wij hebben ingediend.

Voor meer informatie over SBA’s op de site van de Belastingdienst, klik hier.

Categorie Belastingdienst
Vond je deze FAQ nuttig?
Thumbs Up Icon 1
Thumbs Down Icon 0
Bij het doen van aangifte inkomstenbelasting kan sprake zijn van belastingrente of invorderingsrente. Vanaf 1 januari 2013 is de methodiek waarop het rentebedrag is gebaseerd, gewijzigd. Ook is de hoogte van de rente gekoppeld aan de wettelijke rente. Voor particulieren en IB-ondernemers betreft dit 4%. Voor niet-natuurlijke rechtspersonen (bijvoorbeeld een Besloten Vennootschap) 8%. De invorderbaarheid is van ieder rentebegrip anders. Dit betekent:
  1. Belastingrente: betaal je over verschuldigde belasting die na 1 juli van het jaar volgend op het betreffende kalenderjaar nog niet is betaald. De verschuldigde belastingrente is pas invorderbaar zes weken na dagtekening van de belastingaanslag.
  2. Invorderingsrente: betaal je vanaf de eerste dag nadat de belastingaanslag betaald had moeten zijn. Kortom, betaal je een opgelegde aanslag te laat? Dan betaal je over elke dag dat je te laat bent invorderingsrente.
Door het doen van een voorlopige aangifte kun je voor een groot deel het betalen van belastingrente voorkomen. De voorlopige aangifte is een schatting van de aangifte inkomstenbelasting en betaal je al in het boekjaar waar de belasting betrekking op heeft, derhalve ben je dus niet te laat met betalen en betaal je ook geen rente. Meer informatie over de voorlopige aangifte vind je door hier te klikken.
Categorie Belastingdienst
Vond je deze FAQ nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Wanneer je als ondernemer gedurende het boekjaar in bedrijfsmiddelen investeert, kun je mogelijk investeringsaftrek krijgen. De Belastingdienst onderscheid 3 soorten investeringsaftrek:

  • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), meest voorkomend;
  • Energie-investeringsaftrek (EIA);
  • Milieu-investeringsaftrek (MIA/VAMIL).

De Belastingdienst stelt een aantal voorwaarden om voor investeringsaftrek in aanmerking te komen.

Een belangrijke eis voor het krijgen van één van de investeringsaftrekken is dat het bedrijfsmiddel in gebruik in het betreffende boekjaar ook in gebruik is genomen. Is het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik genomen, dan mag slechts het bedrag aan investeringsaftrek worden geclaimd gelijk aan de reeds betaalde bedragen.

Naast het criterium van ingebruikname en betaling is het van belang dat de investering in één bedrijfsmiddel minimaal € 450,00 bedraagt, waarbij het totaal aan investeringen binnen het jaar samen minimaal € 2.300,00 (KIA) bedragen. Voor EIA en MIA/VAMIL bedraagt de minimale totaalinvestering per boekjaar € 2.500,00. Heb je nog investeringen gepland waardoor het minimale totaalbedrag aan investeringen wordt bereikt? Doe dit dan nog in het huidige boekjaar. Hierdoor kun je nog voor aftrek in aanmerking komen.

Denk je na het lezen van bovenstaande tekst dat je recht hebt op investeringsaftrek? Of wil je weten wat je nog moet investeren om boven de drempel te komen? Neem contact met ons op, zodat we samen de mogelijkheden kunnen onderzoeken.

Vond je deze FAQ nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0
Hopelijk heb je hierboven gevonden wat je zocht!

Er zullen natuurlijk altijd onbeantwoorde vragen blijven… Als we weten wat jou bezighoudt, kunnen we daar zoveel mogelijk op proberen in te spelen. Stel hieronder een vraag voor, dan kijken we of we die kunnen te beantwoorden!

Zoek een FAQ


Stel zelf een vraag

Welke vraag wordt beantwoord?
Wat moet er worden weergegeven bij jouw vraag?

Comments are closed.