FAQ - Veelgestelde vragen

We krijgen regelmatig vragen van klanten waarop het antwoord heel eenvoudig lijkt, maar herhaaldelijk blijkt dat het toch niet helemaal duidelijk is wat we nu precies bedoelen. Op deze pagina proberen we deze vragen zo eenvoudig mogelijk uit te leggen zodat je het antwoord nog eens kan teruglezen.

Klik hieronder op een categorie om de reeds bestaande FAQ's te bekijken.

iMuis Online(4)

Naast een invoerfunctie kent iMuis ook een rapportagefunctie waardoor de ondernemer meer inzicht kan krijgen in het financiële reilen en zeilen van zijn/haar onderneming. Inzicht wordt onder andere verkregen middels het dashboard. Hierin is actuele informatie te vinden betreffende saldi van de liquide middelen (kas en/of bank), omzet, kosten en het resultaat.

iMuis dashboard crop

Om deze zichtbaar te krijgen, dient op “Huisje”iMuis huisje te worden geklikt. Deze is links in de taakbalk te vinden.

De informatie die het dashboard toont is naar wens aan te passen. Zo kan het boekjaar worden aangepast én voor welke periode(s) informatie is gewenst. Gebruik daartoe de buttons welke in onderstaande schermprint met een zwart kader zijn aangegeven.

iMuis dashboard buttons

Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar de presentatie van de periodecijfers. Hierbij bestaat de keuze om deze enkelvoudig maar ook cumulatief te tonen. Om dit te wijzigen dient op de button rechtsboven in bovenstaand zwart kader te worden geklikt.

Bij de keuze “In periode” iMuis dashboard in periode wordt de enkelvoudige omzet, kosten en resultaat getoond.

Bij de keuze “T/m periode” iMuis dashboard tm periode wordt de cumulatieve omzet, kosten en resultaat getoond. Hiervoor wordt ook gekozen bij de presentatie van de jaarcijfers in combinatie met het gewenste boekjaar én periodecijfer “14”.

Categorie: iMuis Online
Did you find this FAQ helpful?
4
0

Binnen iMuis is onder andere een rapport met betrekking tot debiteurinformatie beschikbaar. Maak de volgende keuzes in het menu om deze te benaderen.

iMuis menu debiteurinformatie

Onderstaand scherm wordt zichtbaar.

iMuis debiteurinformatie

Voor de binnen de administratie beschikbare crediteuren kunnen een aantal inzichten worden gekozen middels de selectiecriteria welke binnen dit rapport beschikbaar zijn (zie kader in onderstaande schermprint).

iMuis selecties debiteurinformatie

iMuis button debiteurinformatieDoor in het gele vlak binnen “Zoek op: Naam” te klikken kan één van de debiteuren worden gezocht. Vergeet daarbij niet op “Zoek” te klikken om de zoekopdracht te bevestigen.
Daarnaast kan in bovenstaand kader ook een keuze worden gemaakt in het soort debiteur dat gepresenteerd dient te worden. Door op het rondje voor “Alle” óf “Alleen met openstaand saldo” te klikken, worden alle óf alleen debiteuren met een openstaand saldo gepresenteerd.

Categorie: iMuis Online
Did you find this FAQ helpful?
0
0

Binnen iMuis is onder andere een rapport met betrekking tot crediteurinformatie beschikbaar. Maak de volgende keuzes in het menu om deze te benaderen.

iMuis menu crediteurinformatie

Onderstaand scherm wordt zichtbaar.

iMuis crediteurinformatie

Voor de binnen de administratie beschikbare crediteuren kunnen een aantal inzichten worden gekozen middels de selectiecriteria welke binnen dit rapport beschikbaar zijn (zie kader in onderstaande schermprint).

iMuis selecties crediteurinformatie

Door in het vlak binnen “Zoek op: Naam” te klikken kan één van de crediteuren worden gezocht. Vergeet daarbij niet op “Zoek”iMuis button debiteurinformatiete klikken om de zoekopdracht te bevestigen.

Daarnaast kan in bovenstaand kader ook een keuze worden gemaakt in het soort crediteur dat gepresenteerd dient te worden. Door op het rondje voor “Alle” of “Alleen met openstaand saldo” te klikken, worden alle óf alleen crediteuren met een openstaand saldo gepresenteerd.

Categorie: iMuis Online
Did you find this FAQ helpful?
0
0

Binnen iMuis is onder andere een rapport met betrekking tot grootboekinformatie beschikbaar. Maak de volgende keuzes in het menu om deze te benaderen.

iMuis menu grootboekinformatie

Onderstaand scherm wordt zichtbaar.

iMuis rapportinformatie

In bovenstaande schermprint is een overzicht opgenomen van de beschikbare grootboekrekeningen binnen de balans en resultatenrekening met daarachter de saldi voor de opgegeven periode. De gewenste informatie kan middels de selectiecriteria, buttons en zoekvenster worden gefilterd (zie kader in onderstaande schermprint).

iMuis selecties rapportinformatie

De selectiecriteria welke in het zwarte kader beschikbaar zijn, zullen hieronder van links naar rechts worden behandeld.

Periode: Er zijn 14 periodes beschikbaar, waarbij de maanden januari tot en met december corresponderen met de cijfers 1 tot en met 12. Bij de presentatie van de jaarcijfers dient het periodecijfer “14” te worden gekozen. Overigens kan de presentatie zowel enkelvoudig als cumulatief (zie ook het selectiecriterium “Periode” in het vervolg van deze handleiding).

Jaar: Geef hier het gewenste kalenderjaar (lees, boekjaar) op.

Aantal jaren: Indien gewenst kunnen de cijfers tot vijf kalenderjaren (lees, boekjaren) voor het geselecteerde periodecijfer (zowel enkelvoudig als cumulatief) naast elkaar worden gepresenteerd.

Kolommen: Door op het rondje voor “Bedragen” óf “Aantallen” te klikken, worden de bedragen óf aantallen gepresenteerd. Doorgaans wordt alleen de keuze voor “Bedragen” gehanteerd.

Grootboek: Door op het rondje voor “Alle”, “Alleen saldo” óf “Nivototalen” te klikken, kan de uitgebreidheid van het grootboekrekeningschema worden beïnvloed. Hierdoor kan naast alle beschikbare grootboekrekeningen (keuze “Alle”) ook gekozen worden voor alleen de nummers waarop een saldo beschikbaar is (keuze “Alleen saldo”). Daarnaast kan de weergave verder worden gecomprimeerd door alleen de totalen per onderdeel (keuze “Nivototalen”) te tonen.

APBL: Het grootboekrekeningschema bestaat uit grootboekrekeningen die aan de balans (lees, activa/passiva) óf resultatenrekening (lees, baten/lasten) zijn gekoppeld. Door op het rondje voor “Alle”, “Activa / Passiva” óf “Baten / Lasten” te klikken, kan een keuze worden gemaakt.

Periode: Zoals eerder bij het selectiecriterium “Periode” al aangegeven, kan bij de presentatie voor zowel enkelvoudig als cumulatief worden gekozen. Klik daartoe op het rondje voor “Van periode” (enkelvoudig) óf “T/m periode” (cumulatief).

 

Naast selectiecriteria is binnen het zwarte kader ook een aantal buttons in het rapport beschikbaar.

iMuis button proef-saldibalans

De eerder besproken selectiecriteria “Periode”, “Jaar” en “Grootboek” kunnen in een proef-/saldibalans worden gegoten door op vorenstaande button te klikken. Indien bij de selectiecriterium “Grootboek” is gekozen voor “Nivototalen” zullen in de proef-/saldibalans ook de totalen per onderdeel worden getoond. LET OP!!! Een proef-/saldibalans toont de informatie zowel enkelvoudig als cumulatief. In plaats van de button kan ook de toetscombinatie CTRL + P worden gebruikt.

iMuis button kolommenbalans

De eerder besproken selectiecriteria “Periode”, “Jaar” en “Grootboek” kunnen in een kolommenbalans worden gegoten door op vorenstaande button te klikken. Indien bij de selectiecriterium “Grootboek” is gekozen voor “Nivototalen” zullen in de proef-/saldibalans ook de totalen per onderdeel worden getoond. LET OP!!! Een kolommenbalans toont de informatie óf enkelvoudig óf cumulatief. Geef de juiste keuze bij het onderdeel “Periode” alvorens de kolommenbalans op te vragen. In plaats van de button kan ook de toetscombinatie CTRL + K worden gebruikt.

iMuis button toepassen

Om er zeker van te zijn dat alle gekozen criteria in de weergave worden doorgevoerd, dient deze button te worden gebruikt. In plaats van de button kan ook de functietoets F5 worden gebruikt.

iMuis button sluiten

Het rapport met betrekking tot de grootboekinformatie kan middels deze button worden gesloten. De op het toetsenbord beschikbare Esc vervult dezelfde functie als de button.

iMuis button debiteurinformatie

Tot slot is in het zwarte kader nog een zoekvenster beschikbaar. Door in het gele vlak binnen ‘Zoek op: Nr.” te klikken kan één van de gewenste grootboekrekeningnummers worden gezocht. Vergeet daarbij niet op “Zoek” te klikken om de zoekopdracht te bevestigen.

 

Naast een presentatie van de gewenste informatie op het scherm is het ook mogelijk om deze naar Excel óf PDF te converteren. Daartoe is in het onderste gedeelte van het venster grootboekinformatie een dropdown-lijst en button opgenomen (zie kader in onderstaande schermprint).

iMuis export rapportinformatie

Klik op iMuis dropdown-veldom de lijst te openen.

Maak nu een keuze tussen PDF óf Excel iMuis dropdown-lijst

Bevestig de gemaakte keuze door op “OK”iMuis button OKte klikken. In plaats van de button kan ook de toetscombinatie CTRL + F worden gebruikt.

De volgende melding verschijnt nu

iMuis melding een moment aub

Vervolgens wordt de export op het scherm in Excel óf PDF getoond.

Categorie: iMuis Online
Did you find this FAQ helpful?
0
0

Mijn LoonDossier(1)

Ben je de inloggegevens van Mijn LoonDossier kwijt? Die kun je eenvoudig zelf opnieuw aanvragen. Ga naar Mijn LoonDossier. Klik vervolgens op een van de van toepassing zijnde knopjes:

LoonDossier inlogscherm inloggegevens kwijt

Ben je je gebruikersnaam vergeten? Dan krijg je het volgende scherm te zien. Vul daar je e-mailadres in dat je hebt opgegeven voor Mijn LoonDossier:

LoonDossier gebruikersnaam vergeten

Ben je je wachtwoord vergeten? Dan krijg je achtereenvolgens de volgende twee schermen te zien. Vul daar de gevraagde gegevens in en ze worden opnieuw toegestuurd:

LoonDossier wachtwoord vergeten

LoonDossier wachtwoord vergeten2

Ben je zowel je gebruikersnaam als je wachtwoord kwijt? Volg dan bovenstaande stappen in de volgorde zoals ze er staan!

Kom je er echt niet uit? Dan kun je altijd mailen naar: salaris@ceelen-vof.nl.

Categorie: Mijn LoonDossier
Did you find this FAQ helpful?
0
0

Post van de Belastingdienst(1)

SBA staat voor Service Bericht Aanslag

Een SBA is speciaal voor de intermediair, ons kantoor is de intermediair tussen jou en de Belastingdienst. Omdat veel intermediairs ervaren dat ze niet alle informatie van hun klanten ontvangen is er in samenwerking met de Belastingdienst een digitale informatievoorziening opgestart.

In feite is de SBA een digitale kopie van de aanslag die jij in de bus krijgt (of tegenwoordig op mijn.overheid.nl). Wij kunnen dus met je mee kijken naar de inhoud van de aanslagen die je ontvangt. Op het moment dat je ons belt en vraagt wat er nou eigenlijk in die aanslag staat kunnen we je daar antwoord op geven zonder dat je eerst een kopie aan ons moet sturen.

We gebruiken de SBA’s ook wel om te controleren of aanslagen zijn opgelegd conform de aangiften die wij hebben ingediend.

Voor meer informatie over SBA’s op de site van de Belastingdienst, klik hier.

Did you find this FAQ helpful?
1
0
Hopelijk heb je hierboven gevonden wat je zocht!

Er zullen natuurlijk altijd onbeantwoorde vragen blijven... Als we weten wat jou bezighoudt, kunnen we daar zoveel mogelijk op proberen in te spelen. Stel hieronder een vraag voor, dan kijken we of we die kunnen te beantwoorden!

Zoek een FAQ


Stel zelf een vraag

Titel van je vraag:

Welke vraag wordt beantwoord?

Jouw naam:

Wat moet er worden weergegeven bij jouw vraag?

Comments are closed.